Disclaimer voor RB Cool Plus

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. RB Cool Plus streeft ernaar om de inhoud van deze website up-to-date en accuraat te houden. Desondanks kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website. Gebruik van de informatie op deze website is geheel voor eigen risico.

1. Geen garanties

RB Cool Plus biedt de inhoud van deze website aan zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De informatie op de website is bedoeld als algemene informatie en kan niet worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies.

2. Aansprakelijkheid

RB Cool Plus is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de mogelijkheid de website te gebruiken. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, materiële schade, verlies van gegevens of programma’s, of economische schade.

3. Externe links

Deze website kan links bevatten naar externe websites die beheerd worden door derden. RB Cool Plus heeft geen controle over de inhoud van deze websites en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Het gebruik van dergelijke links is op eigen risico.

4. Wijzigingen

RB Cool Plus behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en deze disclaimer te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging.

5. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze website, inclusief alle teksten, afbeeldingen en logo’s, behoren toe aan RB Cool Plus of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RB Cool Plus is het niet toegestaan de inhoud van deze website te kopiëren, te verspreiden of op enige andere wijze te gebruiken.

Contactgegevens

RB Cool Plus
Lenteweg 19
7532 RV Enschede
Nederland
Telefoon: +31 (0) 53 737 01 40
E-mailadres: info@rbcoolplus.nl